Przejdź do menu Przejdź do treści

Akademia Kreatywności

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Akademickie Biuro Karier

pokój nr 49a

tel.: 12 662 6023

tel.: 12 662 6401

e-mail: szkolenia@up.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”