Przejdź do menu Przejdź do treści

Akademia Kreatywności

Harmonogram wsparcia

II EDYCJA

Inteligencja emocjonalna 07.12.2020, godz. 11.00 – 14.00

Samoregulacja i przywództwo 08.12.2020, godz. 11.00 – 14.00

Zarządzanie stresem 11.01.2021, godz. 11.00 – 14.00

Motywacja 12.01.2021, godz. 11.00 – 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część I) 25.01.2021, godz. 11.00 – 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część II) 26.01.2021, godz. 11.00 – 14.00

 

I EDYCJA

Inteligencja emocjonalna 23.11.2020, godz. 11.00 – 14.00

Samoregulacja i przywództwo 24.11.2020, godz. 11.00 – 14.00

Zarządzanie stresem 30.11.2020, godz. 11.00 – 14.00

Motywacja 01.12.2020, godz. 11.00 – 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część I) 14.12.2020, godz. 11.00 – 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część II) 15.12.2020, godz. 11.00 – 14.00

 

 

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej z uwagi na pandemię COVID-19.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”