Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia i Filologia polska

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia dotyczącego rozwoju kompetencji cyfrowego nauczyciela języka obcego. Wsparciem zostaną objęci studenci dwóch ostatnich semestrów I lub II stopnia studiów na kierunku Filologia lub Filologia polska. Działania mają na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli w umiejętność projektowania szkoleń elearingowych oraz umiejętność projektowania aplikacji mobilnych np. do nauki języków, czyli nowoczesnych umiej. nauczania j.obcych;

Zaplanowano:

Cykl warsztatów prowadzonych przez interesariuszy np. obecnego partnera kierunku Motorola Solutions Polska obejmujący tematy: Projektowanie szkoleń e-learingowych (instructional design) 30h, Strategie myślenia wizualnego (visual thinking) 30h, Sztuka prezentacji (w tym wideotutorial) 30h, Podstawy grafiki komputerowej 30h, Podstawy kodowania 30h.

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Filologia, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 30 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”