Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji informatycznych

Program Rozwoju Kompetencji informatycznych

W ramach zadania zorganizowane zostaną 2 edycje Programu Rozwoju Kompetencji informatycznych

(w roku akademickim: 2020/21 i 2021/2022).

 

Celem Zadania jest wzmocnienie przez Uczestników/Uczestniczki kompetencji matematycznych oraz zawodowych informatycznych w ramach interaktywnej ścieżki kompetencyjnej

 

Zadanie skierowane jest do osób będących w dniu przyjęcia do projektu Studentami/kami kierunku Informatyka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej studiów stacjonarnych I i II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry zaplanowanego toku realizacji studiów.

 

Uczestnicy zadania będą podążać “ścieżką kompetencyjną”, projektowaną w sposób interaktywny, uwzględniający potrzeby studentów i oczekiwania pracodawców.

Działania Projektowe przewidują organizację warsztatów i szkoleń (w tym certyfikowanych).

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w obowiązkowych Warsztatach (16 h) oraz w jednym z wybranych szkoleń (24 h).

 

Dzięki otrzymanemu w zadaniu wsparciu edukacja Studentów zyska wymiar elastyczności, będzie lepiej dostosowana do potrzeb rynku pracy, a każda zrealizowana w Projekcie forma wsparcia przyczyni się do kompleksowego rozwoju kompetencji jego uczestników.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”