Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach: Sztuka i Media, Digital Design oraz Art&Design

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Sztuka i Media oraz Art&Design (od roku akademickiego 2020/2021 również na kierunku Digital Design) pn. Fotografia społeczna między publicystyką a sztuką. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Działania mają na celu pogłębienie wiedzy studentów/ek z zakresu realizacji cyklu fotografii społecznej w kontekście najlepszej formy oddziaływania na odbiorcę (fotobook, wystawiennicwto).

Zaplanowano:
Zadanie praktyczne: Praca nad opracowaniem fotobooków. Na każdym etapie udzielane będę konsultacje przez ekspertów w dziedzinie fotografii, książki fotograficznej, poligrafii. Realizacja prac wspomagana będzie warsztatami tematycznymi. Zakończeniem realizacji prac nad fotobookiem będzie przygotowanie do druku, druk oraz organizacja wystawy. Zaplanowane zostały również warsztaty promocji i finansowania projektów artystycznych.

Warsztaty wspomagające realizację zadań praktycznych: Przygotowanie fotografii i fotobooków pod kątem druków poligraficznych 30h, Przygotowanie fotografii do naświetlania i druku 30h, Warsztaty dualne: Koncepcja i realizacja wystawy, realizowane równolegle przez dwóch specjalistów: kuratora (30h) i projektanta wystaw (45 h) oraz zajęcia w grupach zgodnie z podziałem na typ fotobooka: Fotograficzne warsztaty terenowe 45h, Realizacja projektów fotobooków 45h, Warsztaty promocji i finansowania projektów artystycznych.

2 wizyty studyjne w wybranych placówkach: media i agencje fotograficzne, profesjonalne laby fotograficzne, drukarnia poligraficzna, pracownia introligatorska, fundacje sztuki, galerie, muzea, kolektywy fotograficzne.

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2021 r.

Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunków: Sztuka i Media, Digital Design Art&Design, którzy w październiku 2019/2020/2021 (odpowiednio dla kolejnych edycji) rozpoczną jeden z czterech ostatnich semestrów studiów.

Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 12 miejsc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”