Przejdź do menu Przejdź do treści

Akademia Kreatywności

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 marca 2023 r. ogłaszamy rekrutację do Akademii Kreatywności.

Nabór trwa do 05 kwietnia 2023r.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie rozwoju Kompetencji miękkich_Akademia Kreatywności

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:

1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY  wraz z klauzulą informacyjną – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,

2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy),

3) zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz średnią ocena z toku studiów – Doradca zawodowy pozyska dane z Centrum Obsługi Studenta.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 05 kwietnia 2023 r.:

• osobiście w Biurze doradcy zawodowego przy ul. Podchorążych 2, pok. 19 lub

• w kopercie w Kancelarii Uczelni, ul. Podchorążych 2, z dopiskiem „Akademia Kreatywności” w godzinach od 8:00 do 15:00 lub

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kariery@up.krakow.pl – skany w/w podpisanych dokumentów (w temacie – „Akademia Kreatywności”).

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) – kwestionariusz-osobowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”