Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach: Sztuka i Media, Digital Design oraz Art&Design

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art & Design.

Nabór trwa do 04 listopada 2020r. Zgłoś się! Zapraszamy!

Więcej informacji tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”