Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach: Sztuka i Media, Digital Design oraz Art&Design

Rozpoczynamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach: Sztuka i Media, digital Design oraz Art&Design w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Szczegóły tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”