Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli.

Nabór trwa do 30 listopada 2020r. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”