Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia i Filologia polska

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Doradca ds. rozwoju kompetencji studentów zawodowych na kierunku Filologia i Filologia polska:

dr hab. Anna Turula, prof UP

Instytut Filologii Angielskiej

 

e-mail: anna.turula(at)up.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”